Statsbudsjettet

Har lagt inn penger til liggekai på Sistranda

I denne retningen foreslås liggekai ut fra eksisterende molo ved Siholmen (lokalavisas egen illustrasjon - ikke korrekt målestokk) 

Nyheter

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, er det eneste spesifiserte prosjektet under punktet "Fiskerihavner Sør-trøndelag" en bevilgning på 16, 237 millioner til kai, molo, utdyping i Sistranda fiskerihavn (Frøya kommune).


Satser på 180 meter lang pir ved Siholmen

Søker kystverket om penger til liggekai for større båter.

 

Dette er penger til den planlagte liggekaia som ble prosjektert i 2015. Frøya kommune har søkt om midler over statsbudsjettet siden da, og på tredje forsøket ser det ut til at pengene kan bli bevilget. Hele utbyggingen er kalkulert til 49 millioner, så det statlige tilskuddet vil kun dekke en tredel.