- På tide med felles byggesakskontor?

Egil Hestnes 

Nyheter

Tidligere hitraordfører Egil Hestnes har lest saken om at Frøya kommune gjør tiltak for å skjerme sine saksbehandlere, slik at de skal få unna opphopningen av byggesaker. Han mener det ikke bør være slik.


 

"At publikum/innbyggere ikke får service og tjenester om byggesaker i normal åpningstid, men begrenset til 2 - to dager pr.uke ved telefonhenvendelse, og henvises til Servicekontoret for møteavtaler, må sies å være svært lite publikumsvennlig og uvanlig i dagens kommune-Norge. Kanskje kunne det være en tanke å vurdere "Felles byggesakskontor" med nabokommunen, som visstnok er tilnærmet ajour med byggesaker" spør Egil Hestnes i en e-post til lokalavisa.