Åpnet Titran-utstilling i byen fredag

Utstillingen åpner på Gløshaugen fredag 20. oktober.  Foto: Eileen Garmann Johnsen

”Arkitektur er en grunnleggende refleksjon av vår kultur
 og ikke bare en pynt utenpå." Prof. Ole Møystad, Byggekunst nr. 6, 2005

Nyheter

Arkitektstudenter fra NTNU i Trondheim har også i høst vært på feltekskursjon på Frøya. Oppgaven denne gang har gått ut på å måle opp og registrere bygningsmiljøet på Titran. Studentene har sett nærmere på hvorfor bebyggelsen på Titran er slik den er og hva den blant annet forteller om tilgjengelige ressurser, om klima, om landskap og samfunnsforhold.

Les også: Arkitektene velger seg Titran

Hver gruppe har fått tildelt et bebyggelsesområde på Titran, og titterværinger har gitt studentene tilgang til sine hus slik at de har fått gjort oppmålinger både innvendig og utvendig.

I NTNU-oppgaven har arkitektstudentene blitt tildelt ulike bebyggelsesområder på Titran.  Foto: Skisse: NTNU Arkitektur og samfunn

 

De har registerert husenes plan, snitt og fasade, og sett nærmere på både helhet og detaljer. Tilbake i Trondheim har studentene siden sist fredag bearbeidet tegningsmaterialet fra Titran.

Registeringene blir formidlet gjennom modell, tekst og tegninger, og resulterer i en felles utstilling. Den stilles ut fra og med fredag 20.oktober i utstillingsgangen på Gløshaugen i 2. etasje rett ovenfor Akademia bokhandel og der vil den bli stående i ei uke.

Årets tegning av Sjåen på Heia, Titran. Tegnet av Siri. 

 

- Vi startet dette arbeidet i fjor og resultatet ble over alle forventning med tanke på at studentene bare har vært i faget litt over en måned, sier førsteamanuensis ved Instituttet for Arkitektur og teknologi ved NTNU, Eileen Garmann Johnsen.

- I fjor kom noen av beboerne som har gitt oss anledning til å komme inn i husene sine. Vi håper flere har mulighet til å komme innom utstillingen i år.

Utstillingen åpner på Gløshaugen fredag 20. oktober.  Foto: Eileen Garmann Johnsen

 

Alle på Titran som har gitt tillatelse til å stille husene sine til disposisjon vil få et fint sett med tegninger av bygningene sine, legger Garmann Johnsen til.

Tegningsmaterialet skal kunne brukes i en publikasjon om bebyggelsen på Titran.

- Foreløpig er vi bare i startfasen, men vi håper på sikt å kunne lage noe som er så bra at det kan gis ut som et hefte eller en bok.

Tegninger av Stabben fort.  Foto: Eileen Garmann Johnsen

Eileen Garmann Johnsen. 

 

Arkitektene velger seg Titran. F.V. : Vitenskapelig assistent Britt Renèe Melhus, kunstner Vigdis Haugtrø, universitetslektor Nina Haarsaker, geograf Peter Luder, ekskursjonsleder og professor Eileen Garmann Johnsen. (arkivfoto).