Her planlegges helseutbyggingen

Kommunen inviterer til nabomøte.
Nyheter

Neste torsdag, 16. november, inviterer Frøya kommune til nabomøte/åpent møte om den store helseutbyggingen for Morgendagens omsorg.

Det jobbes nå med grunnerverv for et område som strekkes seg fra Beinskardet, hvor kommunen har omsorsgboliger fra før av) og nesten til Rabben på Sistranda. Planområdet er på hele 51 dekar - se innramming på kart.

I planen for morgendagens omsorg skal det bygges et helsehus med 28 plasser (hovedsaklig korttidsplasser) og 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg.

Totalt er utbyggingen beregnet å koste cirka 300 millioner, hvorav en stor del er statlig finansiert.


Helseutbygging vil koste 300 millioner

Men kun 53 millioner av dette vil bli en rentebærende lånesum for Frøya kommune.