- Hva kan gjøres for å rydde opp?

Foredrag om plastforurensningen på Kystmuseet

Lokalavisa har fulgt ryddegjengen som plukker enorme plastmengder i og ved sjøen på Mausund. Hva skjer med plast som ikke fjernes? Skader det dyr og fisk? Og blir også vi mennesker forgifta? Det handler serien om. Artiklene er samlet på våre nettsider. 

Nyheter

- Gjennom Hitra-Frøya sin artikkelserie «Blir vi forgifta?» har en kunnet lese om Mausund Feltstasjon og arbeidet de gjør mot marin forsøpling i lokalområdet. Lørdag 11. november kommer Mausund Feltstasjon til Kystmuseet. Her skal de fortelle om hvorfor marint søppel er et alvorlig problem for Hitra og Frøya, samt hvorfor nettopp øyrekka treffes så hardt av søppel, forteller formidler på Kystmuseet, Hans Jakob Farstad.

Mausund Feltstasjon ble etablert i 2011 og startet i sommer på en stor opprydding av plast og annet marint avfall, et prosjekt som er finansiert av Miljødirektoratet. Hovedfokus på oppryddingen er sårbare områder, med fokus på Froan Naturreservat. I tillegg til å tilrettelegge for forskning og formidling, arbeider Mausund feltstasjon aktivt for å finne mer effektive måter å hente ut avfallet på.

I løpet av denne korte perioden er flere hundre tonn med søppel blitt fjernet fra strandsonen vår.


 

Det er Odd Arne Arnesen fra Mausund Feltstasjon som er foredragsholder i Meierisalen på Kystmuseet. Odd Arne vil ikke bare fortelle om hvilken utfordring marint søppel utgjør, men også hva som gjøres for å rydde opp.

- Det er gratis inngang til dette foredraget, og vi håper på mange miljøbevisste tilhørere i salen som vil få med seg dette som handler om et brennaktuelt tema for oss alle, forteller Farstad.
Kommentar:

Derfor skriver vi mye om plastsøppel de neste dagene

Alle vet at det flyter av plast i fjæra rundt Hitra og Frøya. Men hva gjør plasten med fisken, dyrene, fuglene og oss mennesker? Blir vi forgifta av det? Det har lokalavisa tenkt å finne ut de neste dagene.Eksperten svarer: Kan mikroplasten i sjøen også være skadelig for mennesker?

Giftige kjemikalier kan potensielt bli frigjort fra mikroplast-partikler, forteller forsker Andy Booth. Om plasten også går over i fordøyelsessystemet, må det forskes mer på.