Nå kan du kjøpe deg en tidligere prestebolig og sorenskrivergård

Kapellangården på Sandstad har stått tom i lengre tid. Nå skal den selges. I bakgrunnen sees Sandstad kirke. 

Nyheter

Kapellangården på Sandstad (eller Hitra nye kapellanbolig som er det offisielle navnet), har i lengre tid stått tom etter at den de siste tiårene har blitt benyttet som prestebolig.

Det er Opplysningsvesenets fond (Ovf) som har ansvaret for kapellangården. Bakgrunnen for ordningen med statlige presteboliger skyldes at kirkeavdelingen i Kulturdepartementet mener kirken trenger presteboliger i en del lokalsamfunn der det ellers er vanskelig å rekruttere prester.


Selger kapellangården

Opplysningsvesenets fond (Ovf) har bestemt seg for å selge kapellangården på Sandstad.


Den tidligere presteboligen og sorenskrivergården på Sandstad (Foto: Eiendomsmegler1) 

 

Ville selge

Seniorrådgiver Terje Skaug opplyste til lokalavisa i mai at Opplysningsvesenets fond har bestemt seg for å selge kapellangården på Sandstad. Det ble satt i gang forberedelser for å få eiendommen solgt, og Skaug håpet å få gjennomført hele prosessen i løpet av året.

Nå er boligen klar salg. I følge Eiendomsmegler1 er eiendommen på 6219 kvm med  flott utsikt utover Trondheimsleia og Jøsnøya. Prisen er satt til 1.890.000 kroner.

Tidligere sorenskrivergård

Boligen ble oppført i ca 1935. Eiendommen var tidligere et fullverdig gårdsbruk med bolig, forpakterbolig og låve. På denne tiden var eiendommen en sorenskrivergård, men eiendommen ble innkjøpt som kapellangård for kappelanen i 1959.

Etter den tid er jorda solgt, samt at låve og forpakterbolig er revet.

Den tidligere presteboligen og sorenskrivergården på Sandstad (Foto: Eiendomsmegler1)