Gjør unntak for Coop-utbyggingen

Kommunen får inn mange ønsker om reguleringer som går på tvers av kommunens overordna plan.

Audun Klev viste fram tomta hvor Coop Hamarvik ønsker å bygge ny butikk (arkivfoto) 

Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune ga i august en forhåndsgodkjenning til at Helge Stranden får starte regulering av et større boligfelt på Sjønhalsen.  Administrasjonen anbefalte å si nei, da disse planene vil bryte med kommunens overordna arealplan.

I kjølvannet av at politikerne ga denne aksepten, har det kommet inn en rekke henvender om å få igangsette reguleringer som ikke er i tråd med kommunens overordna planer. Dette kommer fram i et notat som legges fram til neste ukes møte i forvaltningsutvalget. Her ønsker rådmannen å få klare føringer for hvordan kommunen skal håndtere de planinitiativene som ikke er i tråd med gjeldene planer. Det legges ved en liste over seks initiativ som har kommet inn til kommunen siden august.

 Av disse har rådmannen gitt full aksept til ett: Coop Hamarviks ønske om å regulere tomt til ny butikk på Hammarvika.


Audun Klev slutter etter fire års oppsigelsestid

Coop-sjef Klev slutter: Lett at man glemmer hvilket eventyr det har vært

Da Audun Klev kom til Frøya for snart 15 år siden var det depresjon som preget lokalsamfunnet.

 

Videre mener rådmannen at det kan gis delvis aksept til en reguleringsplan for boliger på Flatval. Ett annet initiativ til boligregulering på Flatval er avvist.

Ellers er det kommet inn ønsker om å regulere boligfelt på Ytterneset (vest for Fillingsneset), i Grubba og i Norddalen (Gurvikdalen). Rådmannen har ikke gitt forhåndsaksept til disse, men mener at initiativene tas inn til vurdering når ny overordnet arealplan skal lages.