Gravde over hovedvannledningen - vannet borte på deler av Frøya

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Frøya kommune melder at vannet er borte på strekningen fra Nesset til Strømøya. Dette skyldes brudd på hovedvannledningen ved Hellesvika.

Årsaken til bruddet er at vannledningen har blitt gravd over i forbindelse med fiberutbygging.

Det arbeides nå med å reparere bruddet, og Frøya kommune har håp om at vannet skal være tilbake i 14-tiden.