- Hvordan kan oppvekstvilkårene på Frøya bli bedre?

Inviterer befolkningen til idédugnad.

Inviterer til samfunnsmøte: (f.v.) Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen, leder for Frøya helsestasjon, Birgit Langøigjelten, frisklivskoordinator i Frøya kommune, Pia Kathrine Ohren og varaordfører Pål Terje Bekken. 

Nyheter

Frøya kommune er en av få kommuner som har fått tildelt penger fra nye Trøndelag fylkeskommune, for å sette i gang tiltak som skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet i kommunen.

- Vi får tildelt 175.000 kr. årlig i tre år. På sikt håper vi at det blir mer penger å fordele i årene som kommer, sier kommuneoverlege Ingrid Kristiansen. Nå vil arbeidsgruppa som Kristiansen er en del av kalt "Forum helsefremming" arrangere en idédugnad. For å finne ut hvilke tiltak som kan fungere best på Frøya.

- Vi tror det trengs "en hel landsby for å oppdra et barn". Derfor inviterer Forum helsefremming, ordfører, rådmann og opposisjonsleder inn befolkningen som helhet, næringslivet, det offentlige, de frivillige og alle andre interesserte til idéutveksling.

Livsmestring og styrke foreldrerollen

"Forum helsefremming" mener det er to områder det er spesielt viktig å satse videre på, skal man skape gode og trygge generasjoner videre.

- Det er tiltak som styrker foreldrerollen og tiltak som gjør at man kan oppnå livsmestring på best mulig måte - med de ressursene man har. Vi ser fra Ungdataundersøkelsen i 2015 at ungdom vil ha voksne som ser dem og er tydelig nok. Det må vi ta tak i. Ungdata-undersøkelsen er en indikator på om vi lykkes. Vi kjører i gang en ny undersøkelse i 2018. Det er også av interesse å styrke psykisk helse generelt.

For øvrig er dette et fellesprosjekt som Frøya har sammen med Oppdal kommune, legger leder for Frøya helsestasjon, Birgit Langøigjelten til.

- Oppdal er likt Frøya i størrelse, og når det gjelder utfordringer. De ønsker å ha samme fokus som oss på livsmestring og det å styrke foreldrerollen. Det skal bli interessant å sammenligne oss med Oppdal videre. Vi skal også sammenlignes i forskningsøyemed.

Hvilke tiltak bør settes inn?

Men aller først trenger arbeidsgruppa innspill.

- Hvilke tiltak bør settes inn videre, og hvilke tiltak savnes i dag? Hva skal til for å løfte og styrke oppvekstsvilkårene på Frøya?

Møtet passer for absolutt alle som kjenner et engasjement rundt det å skape et godt lokalsamfunn med tydelige voksne og trygge barn, sier frisklivskoordinator i Frøya kommune, Pia Kathrine Ohren.

Forum helsefremming består forøvrig av barnevern, tannhelse, oppvekstsjef, SLT-koordinator, NAV, Politi, representanter innen psykisk helse, og oppfølgingstjenesten for rus og psykisk helse.

- Angår oss alle

- Vi som utgjør Frøyas befolkning har sammen kunnskapen som skal til for å skape et godt lokalsamfunn. Vi må dele tanker og ideer, og løfte dette sammen, slår Ingrid, Birgit og Pia Kathrine fast.

Arbeidsgruppa legger til at om det er noen fra Hitra som også ønsker å delta på møtet, så er de hjertelig velkomne til det.

- Det er de samme ungdommene som drar i mellom øyene både i skolesammenheng og på fritiden. Dette angår oss alle og det er noe hele lokalsamfunnet må ta tak i. Sammen skaper vi framtiden.

Påmeldingsfristen er satt til den 10. november. Selve idédugnaden vil finne sted i Frøya kultur- og kompetansesenter mandag 20.november.