Barman oppvekstsenter

Nå kan lærerne også få "nye" lokaler

Lærer Hanne Hovind(t.v), rektor Elin Myklebust Sivertsen, og Mona-Lise Øien(midten) gledet seg i vår til brakkeskolen kunne rives, og skolefløyen i bakgrunnen kan oppgraderes. Nå kan de få oppgradert personalfløy også. 

Nyheter

En nødvendig renovering og tilbygg av personalfløyen ved Barman oppvekstsenter ble tatt ut av totalrenoveringen og utsatt, på grunn av at kommunen fikk dårligere økonomi.

Rådmannen fikk imidlertid i oppdrag å prosjektere ferdig personalfløyen, og en egen plankomite har nå lagt frem en løsning for politisk behandling i formannskapet. Den går på at den eksisterende personalfløyen skal bare renoveres.

Prisen er anslått til å bli 8,2 millioner kroner, og arbeidet vil bli gjort i forlengelse av renoveringen som allerede pågår.
 

- Med dette tiltaket vil Barman oppvekstsenter fremstå som en totalrenovert bygningsmasse, tilrettelagt med hensiktsmessige skolefasiliteter samt arbeidsplasser for ansatt personale. Totalkostnaden for det renoverte arealet pr. m2 vil beløpe seg til ca. kr 20.500,- alt inkludert, skriver rådmannen.


- Verst tenkelige situasjon for skolen vår

7.klassen må flytte inn i brakker, i stedet for nyutbygget skole.