Får bygge om på fritidseiendom

Nyheter

Emma og Erik Sivertsen har søkt Hitra kommune om tillatelse til diverse tiltak på sin fritidseiendom i Hallarvika på Dolmøya.

Teknisk komite har godkjent bruksendring fra uthus til anneks, tilbygg til anneks og tilbygg til fritidsbolig.

I søknaden vises det til at hytteeierne skal være med i Hitra-Frøyas "Tid for Rom", og at endringene blir en del av det prosjektet.