Graver opp "rådhusplassen"

Parkeringsplassen skal dreneres for å unngå vanndammer. (Foto: Hitra kommune.) 

Nyheter

KN Entreprenør graver nå opp hele parkeringsplassen foran rådhuset i Fillan.

Grunnen til dette er  at  plassen i perioder har overvann og store vanndammer. Dette igjen gjør plassen svært glatt når det fryser til.

I følge kommunen er det  særlig på den delen av plassen som er merket for besøkende og personer med nedsatt funksjonsevne som er mest utsatt for vanndammene.

Arbeidene som nå pågår, består av utskifting av løsmasser, oppgradering og legging av drenering samt nyasfaltering.