Klargjør for bedre mobildekning

Fra befaringen på den aktuelle tomta i mars 

Nyheter

For å komme igang med utbyggingen av en 30 meter høy mobilmast på Nordskaget, må kommunen selv få dispensasjon fra sitt planverk. Masten planlegges i et område definert for landbruk, natur og Friluftsliv (LNF). Forvaltningsutvalget i Frøya kommune ga i forrige møte dispensasjon fra kommuneplanen til tiltaket.


Utsikt for bedre mobil- og nettdekning

Kan få på plass løsninger for Sør-Frøya i løpet av det nærmeste året.


Byggingen av en mobilmast på Nordskaget vil ha en totalkostnad på ca 2,3 millioner, der kommune, fylkeskommune og stat går inn med en halvmillion hver, og mobilselskapet som bygger tar resten av kostnadene.