Flytter ikke på helse- eller elektro-elever

- Skolen har en ambisjon om å øke dimensjoneringen på naturbruk og akvakultur i takt med næringslivets etterspørsel, sier rektor.
Nyheter

I tillegg til endringene på utdanningsprogrammet studiespesialisering vil det også skje andre endringer ved Guri Kunna vg skole fra høsten av.

- Skolen ønsker å få satt i gang tilbudet naturbruk med realfagsfordypning som har vært et tilbud som er ønsket i vår region. Naturbruk med realfagsfordypning vil bli tilbudt på Frøya på VG1- og VG2-nivå. På VG3-nivå vil disse elevene gå sammen med elevene på påbygging til generell studiekompetanse. Videre har skolen en ambisjon om å øke dimensjoneringen på naturbruk både på VG1-nivå og på VG2 akvakultur i takt med næringslivets etterspørsel, forteller Arntsberg.


Slik blir studiespesialisering på Hitra og Frøya fra høsten 2018:

Studiespes-elevene fra Hitra og Frøya blir samlet i én klasse

 

I utredninga har det også vært utredet mulig flytting av helse- og oppvekstfag, elektrofag eller service og samferdsel fra Hitra til Frøya.

- Dette vil ikke gjennomføres da det ikke ble hensiktsmessig for elevtallsutjevning mellom skolestedene som en følge av omorganiseringa på studiespesialisering.