Valget av studiespesialisering

Fornøyde med at de får gå ferdig, men har sympati med førsteklassingene som begynner neste år

Elevenes reaksjon er samstemt.

Studiespes-elevene er fornøyde med at de slipper å skifte skolested. 

Nyheter

Elevene ved Guri Kunna videregående fikk tirsdag vite den rektor Espen Arntsberg og Sør-Trøndelag fylkeskommunes endelige valg av modell for studiespesialisering.


Slik blir studiespesialisering på Hitra og Frøya fra høsten 2018:

Studiespes-elevene fra Hitra og Frøya blir samlet i én klasse


Det innebærer at alle studiespes-elevene på Guri Kunna vgs fra neste skoleår av vil gå sitt førsteår (VG1) samlet ved skolested Frøya, mens VG2 og VG3 skal de samme elevene gå på skolested Hitra.

Elevene som allerede går studiespes vil ikke bli berørt av den nye modellen. Det setter Austeja Liutkute i 2STA pris på.

- Vi som allerede går på Frøya får fortsette her, og de som går på Hitra får fortsette der. Det er bra at de hørte på vår mening. Men de som starter førsteåret neste år, er usikre på om de skal fortsette på studiespes eller ikke, fordi de må dra til Hitra i andre og tredjeåret.

- Så du er ganske fornøyd med modellen?

- Det er kanskje egoistisk å si at jeg er fornøyd, fordi det er bra for meg at jeg slipper den ordningen som førsteklassingene neste år må begynne på.


Rebecca Reppe går 1STA og tror førsteklassingene neste kanskje velger noe annet.

- Jeg er ikke helt fornøyd med at andre og tredjeåret blir på Hitra. Men jeg er veldig fornøyd med at vi som går førsteåret nå for lov til å gå ut på Frøya.

- Hva synes du på vegne av førsteklassingene som starter neste år?

- Jeg tror at det kommer til å påvirke valget deres, for det er mange som ikke vil dra til Hitra. De vil heller dra til Trondheim, mener Reppe.

Mikael Jønsberg går 2STA.

- Jeg synes det var greit at vi får fullføre på Frøya. Men når jeg tenker på de som kommer etter oss, synes jeg det er trist at de blir frarøvet muligheten til å gå skole på den samme plassen de kommer fra. For det er flere som bor langt unna, og da blir det ikke noen korte dager akkurat.

- Er det noe positivt med modellen?

- Det blir flere muligheter til å ta flere fag. Det er også hovedårsaken bak det tenker jeg. Men personlig kan jeg ikke komme på noe mer positivt, sier Jønsberg.