Hitra næringsforening fornøyd med Guri Kunna-vedtaket

- Framsnakk heller det nye og bedre skoletilbudet og jobb for et effektivt busstilbud

Nyheter

Daglig leder Randi Storsve Lundquist og styreleder Ola Skjåk Bræk i Hitra Næringsforening gir i kveld sin fulle støtte til Guri Kunna-rektorens valg av framtidig organisering av studietilbudet ved skolestedene på Hitra og Frøya.

- Hitra Næringsforening er meget godt fornøyd med den måten rektor har ledet prosessen på og med prosessens innhold og metode. Vi har stor tiltro til at den beslutningen som er tatt vil gi elevene et bedre tilbud, skriver de to i en felles uttalelse på vegne av medlemmene i Hitra næringsforening.

Som meldt tidligere i dag, har høstens store skolestrids-tema blitt avgjort etter at skoleledelsen har bestemt at VG1 på studiespesialisering skal samles på skolested Frøya og at de samme elevene skal gå på Hitra på VG2 og VG3. Dette falt slettes ikke i god jord hos formannskapspolitikerne på Frøya.

- Dette kan være starten på slutten på studiespesialisering på øyene. Jeg tror elever både på Hitra og Frøya vil velge å søke seg på skoler innover i landet i stedet for å gå her. Øysamfunnene vil tape på dette, sa Sps Knut Arne Strømøy.

Lundquist og Skjåk-Bræk mener dette er å bomme.

Også bussing i byen

- Til de politikerne som hevder at «Vi kommer til å se at ungdommene forlater øyriket tidligere»: Framsnakk heller det nye og bedre skoletilbudet og jobb mot Fylkeskommunen for å få til et effektivt busstilbud mellom skolesteder og bosteder. Innse at heller ikke i Trondheim er det alltid slik at man bor nær den videregående skolen man går på. Det er veldig vanlig at man må ta buss, og noen må sågar ta to busser – og i bytrafikken går det ofte langsomt. Mye langsommere enn mellom våre to skolesteder, uttaler Hitra næringsforening.

De sender også en oppfordring om å tenke noen år tilbake da yrkesfagene ble fordelt mellom de to skolestedene.

- Og så kan man etterlyse respekt

- Det er så mange positive poenger å gripe fatt i – i stedet for å fokusere ensidig på at noen får en noe lengre skolevei i et år eller to. Var det forresten noe slikt oppstyr den gangen de yrkesfaglige programmene ble koordinert i 2009? Da ble det vel også en noe lengre skolevei for enkelte av elevene... Når noen mener at rektor har tatt et skrivebordsvedtak som ikke tar samfunnshensyn så kan man få mistanke om at noen ikke har satt seg godt nok inn i det arbeidet som er gjort av rektor og av skolens ledelse for øvrig over veldig lang tid. Og så kan man etterlyse respekt, skriver Lundquist og Skjåk-Bræk.