Slik blir studiespesialisering på Hitra og Frøya fra høsten 2018:

Studiespes-elevene fra Hitra og Frøya blir samlet i én klasse

Vi har i stedet funnet en løsning der de fleste av fordelene med en samling av alle tre årene blir ivaretatt samtidig som vi beholder utdanningsprogrammet ved begge skolesteder, mener rektor Espen Arntsberg. 

Nyheter

Alle studiespes-elevene på Guri Kunna vgs vil fra neste skoleår av gå sitt førsteår (VG1) samlet ved skolested Frøya, mens VG2 og VG3 skal de samme elevene gå på skolested Hitra.

Det er konklusjonen til skoleledelsen etter måneder med utredninger og diskusjoner om den framtidige organiseringa av studiespesialiseringa ved skolen. Rektor Espen Arntsberg har i dag informert lærere og elever om resultatet av omorganiseringa, som altså vil tre ikraft allerede til kommende høst.

Slik beskriver skoleledelsen sin konklusjon:


"VG1 på skolested Frøya

- I den framtidige organiseringa av utdanningsprogrammet studiespesialisering har vi valgt å tilby VG1 studiespesialisering samlet ved et skolested. Dette fører til at alle elevene på utdanningsprogrammet er sammen allerede på VG1-nivå. En konsekvens av denne løsninga er også at skolen blir i stand til å tilby et bedre opplæringstilbud i fremmedspråk. Elevene som skal starte opplæring i nytt fremmedspråk får da ved samme skolested velge mellom to fremmedspråk; spansk eller fransk. Elevene som har hatt spansk eller tysk på ungdomsskolen vil selvfølgelig også få fortsette sin opplæring i disse fremmedspråkene. VG1 vil i sin helhet bli tilbudt på Frøya fra skoleåret 2018-19."

"VG2 og VG3 på skolested Hitra

- VG2 og VG3 studiespesialisering blir også samlet, men vil få sin opplæring ved motsatt skolested av VG1. Dette for at skolen har valgt en løsning der studiespesialiserende utdanning tilbys ved begge skolesteder. Ved å samle VG2 og VG3 vil elevene når dette innføres få et bedre programfagtilbud ved at de får flere programfag å velge blant, de får flere fordypningsmuligheter blant programfagene, det blir større elevgrupper i de ulike programfagene og elevene vil få et mer stabilt programfagtilbud. VG2 og VG3 vil bli tilbudt på Hitra."

- Får de fleste fordelene

Guri Kunna-ledelsen har dermed gått bort fra den modellen som gjennom høsten har vært heftigst debattert, nemlig å samle hele studiespes-tilbudet ved bare ett av skolestedene.

- Skolens vurdering er at det er mange argumenter for å samle VG1, VG2 og VG3 studiespesialisering til et skolested, men at det totalt sett allikevel ville vært uheldig og har derfor ikke valgt denne løsninga. Vi har i stedet funnet en løsning der de fleste av fordelene med en samling av alle tre årene blir ivaretatt samtidig som vi beholder utdanningsprogrammet ved begge skolesteder, sier Arntsberg.

I et orienteringsnotat skriver rektor at årsaken til at VG1 ble lagt til Frøya og at VG2 og VG3 ble lagt til Hitra er gjort ut i fra at skolestedet både på Hitra og Frøya skal ha robuste elevtall framover.

- Hadde VG1 blitt lagt til Hitra, og VG2 og VG3 blitt lagt til Frøya hadde Frøya fått et mye større elevtall enn Hitra. I den valgte løsninga planlegges det med at begge skolesteder skal kunne øke elevtallet og at at skolestedet på Frøya fortsatt skal ha 30-40 flere elever enn på Hitra, skriver han.


Påbygging til generell studiekompetanse vil tilbys ved samme skolested som tilbyr VG2 og VG3.

- Årsaken til dette er at disse elevene skal ha tilbud om de samme programfagene som tilbys for VG2 og VG3. Når elevene på påbygging til generell studiekompetanse er elever ved samme skolested som VG2 og VG3 vil de også få et bredere tilbud av programfag. Påbygging til generell studiekompetanse vil derfor bli tilbudt på Hitra, forteller rektor.

Også andre endringer

I tillegg til endringene på utdanningsprogrammet studiespesialisering vil det også skje andre endringer.

- Skolen ønsker å få satt i gang tilbudet naturbruk med realfagsfordypning som har vært et tilbud som er ønsket i vår region. Naturbruk med realfagsfordypning vil bli tilbudt på Frøya på VG1- og VG2-nivå. På VG3-nivå vil disse elevene gå sammen med elevene på påbygging til generell studiekompetanse. Videre har skolen en ambisjon om å øke dimensjoneringen på naturbruk både på VG1-nivå og på VG2 akvakultur i takt med næringslivets etterspørsel, forteller Arntsberg.

Flytter ikke på helse- eller elektro-elever

I utredninga har det også vært utredet mulig flytting av helse- og oppvekstfag, elektrofag eller service og samferdsel fra Hitra til Frøya.

- Dette vil ikke gjennomføres da det ikke ble hensiktsmessig for elevtallsutjevning mellom skolestedene som en følge av omorganiseringa på studiespesialisering.