Gang- og sykkelveier foran Sisti

Arvid Hammernes (V) mener det er feil å bruke penger på en strandsti så lenge man ikke har fått gang- og sykkelvei langs de farlige veistrekningene.

Arvid Hammernes (V) og Aleksander Søreng (Frp) i borgerlig gruppe foreslo å ta bort bevilgningen til Sistien . 

Nyheter

I fjor vedtok Frøya kommunestyre å legge inn totalt 2,4 millioner kroner i økonomiplanen  til å få gjennomført Sistien - en strandsti langs sistrandslandet.

Reguleringsarbeidet ble startet opp i år,og i forbindelse med det ble byggingen av stien et diskusjonstema. Hitra-Frøya har gjennom flere artikler skrevet om motstand fra grunneiere og beboere.


 

I en rundspørring blant de politiske partiene på Frøya var det nå flere som var skeptiske til om det var riktig prioritering å gjennomføre Sistien. 


 

Dette ble også  tema i formannskapets budsjettbehandling sist uke. Arvid Hammernes viste til at folk synes det er feil av kommunen bruker penger på en slik sti, når f.eks ennå ikke er kommet på plass gang- og sykkelvei til Nesset.

Gang- og sykkelveier er det fylkeskommunen som styrer utbyggingene av. Frøya kommune har denne strekningen øverst på sin prioriteringslist, men det hjelper ikke så lenge fylket ikke bevilger pengene til å få den bygget.

Både ordfører Berit Flåmo og hennes partifelle Kristn Reppe Storø (Ap) reagerte på at Hammernes sammenstilte disse sakene, da de mente han burde vite forskjellen på hva som er et kommunalt prosjekt og hva som andre myndigheter har ansvar for.

- Disse to sakene kan ikke sammenlignes, sa Reppe Storø

Hammernes svarte at han godt visste at gang- og sykkelveier lå til fylkeskommunen.

- Men folk reagerer likevel, og det stilles spørsmål, sa Hammernes, som la til at også så andre negative sider ved bygging av Sistien.

Senere i møtet fremmet han på vegne av borgerlig gruppe forslag om at Sistien trekkes ut av investeringsbudsjettet. Han fikk ikke med seg flertallsgruppen (Ap) med på dette.

- Denne saken ble gjennomdiskutert i fjor, og da var det et enstemmig kommunestyre som vedtok å legge det inn i budsjettet. Nå er prosjekteringen i gang, og for meg sitter det langt inne å skulle reversere dette, sa Berit Flåmo.

Borgerlig gruppe ønsket at pengene fra Sistien skulle settes av til en mulig framtidig forskottering av gang - og sykkelveier.