Nå kan NMK Frøya få bygge sitt klubbhus på flyplass-området

Tegningene av NMK Frøyas klubbhus ble presentert i lokalavisa tidligere i år. 

Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt de nødvendige dispensasjonene som gjør at NMK Frøya kan bygge klubbhus på flyplass-området.

Tomta ligger delvis utenfor området i planen hvor det tillates bygging i reguleringsplanen, og det krevdes fradeling av tilleggstomt.