Fra helårsbolig til fritidsbolig på Mausund

Nyheter

Venke Sætervang har søkt om å få omdisponere huset hun eier på Gårdsøya i Mausund fra helårsbolig til fritidsbolig. I følge kommuneplanen kreves det reguleringsplan for å gjøre en slik endring i dette området, men hovedutvalg for forvaltning har gitt dispensasjon.