Legger ut 35 millioner kroner til veien

Nyheter

Frøya kommunestyre gjorde torsdag to vedtak som klargjør bygging av Flatvalveien, med tilhørende gangvei fra Nabeita skole til det nye flatvalkrysset.

Det ene vedtaket gir en mindre inntekt til kommunen, mens det andre betyr et større økonomisk utlegg.

Tomta til den kommunale næringsparken grenser inn til der det skal bygges gang- og sykkelvei, og kommunestyret godkjente kjøpekontrakten der Statens vegvesen kjøper en parsell. Kjøpesummen er satt til 67,941 kroner.

I det andre vedtaket bevilger Frøya kommune til sammen 35 millioner kroner tilbygging av vei, pluss gang- og sykkelvei.

30,1 millioner skal gå til forskottering av veien. Dette er ren forskottering, og komunen skal få tilbake hele beløpet fra fylkeskommunen.

 4,9 millioner går til gang- og sykkelveien. Denne blir bygget som et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen, og kommunen vil kun få igjen halve av denne summen.