Ny runde for bobiltømming

Nyheter

Frøya kommune utlyste i fjor en anbudsrunde for bobiltømme-stasjon. Etter at det bare kom inn et tilbud, fra Bremnesgruppen om tømming på Rabben Marina, valgte kommunen å avlyse anbudsrunden. Det ble blant annet vist til at anbyders tenkte plassering ikke var godkjent i byggesak. 

Dermed ble det ikke etablert noe sted hvor bobil-turister kan tømme sine etterlatenskaper til den sommersesongen som var.


 

Nå kjører kommunen ny utlysning. Plassering av tømmestasjon skal
være på strekningen mellom Nesset og Flatval. Det er opp til tilbyder å foreslå endelig plassering. Det stilles krav om tilkobling til godkjent avløpsnett og etablering skal tilfredsstille krav i plan- og bygningsloven.


- De bruker stellebordet som sløyebenk

Mesta og Statens vegvesen ser seg nødt til å stenge toalett-fasilitetene på Ausa på Hemnskjel.

 


Får ikke tømt bobilene sine

Det finnes ingen plass på Hitra, Frøya eller Snillfjord der bobiler og campingbiler kan få tømt bilene sine for kloakk. Nærmeste tømmestasjon er på Orkanger.