Fant mikroplast i fire av fem blåskjell

Slik kan mikroplasten havne i våre mager.

Mikroplast: Fire av fem blåskjell langs kysten inneholder mikroplast. Disse blåskjellene er fra Storfjorden på Frøya. Foto: Trond Hammervik. 

Nyheter

Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at fire av fem blåskjell inneholder mikrolast, i følge en ny undersøkelse gjort av Norsk institutt for vannforskning(NIVA).

Undersøkelsen bekrefter at mikroplast tas opp av blåskjell og at det foregår langs hele kysten.

– Mikroplasten finnes trolig i hovedsak i fordøyelsessystemet hos dyr, men siden vi spiser hele dyret av blåskjell, kan mikroplast havne på norske middagsbord. Det alvorlige miljøproblemet forsøpling av hav prøver Norge å løse gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.


Serie: Blir vi forgifta?

Da forskere åpnet magesekken på dyr og fisker, fant de en blanding av plastbiter og matrester

Fra lokale fiskere fikk forskere og elever en lange, en breiflabb, flere mink, en oter og en nise.

 

Mikroplast i 77 prosent av blåskjellene

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) testet målemetoder for mikroplast i blåskjell og i havbunnen.

Det ble undersøkt for mikroplast i 252 blåskjell fra 13 prøvetakingsstasjoner langs norskekysten og 16 prøver av sedimentene på havbunnen ved 4 stasjoner. Resultatene viste at 193 av blåskjellene inneholdt plast. I gjennomsnitt inneholdt hvert skjell 1,84 partikler.

Kartet viser målestasjonene der det ble tatt prøver av blåskjellene. Kartet er laget av Nyhetsgrafikk for NIVA og Miljødirektoratet. 

 

– Foreløpig vet vi ikke nok om hvilke faktorer som påvirker verken tilstedeværelsen av mikroplast i vannmassene eller opptaket i blåskjellene. Transport av mikroplast over store avstander med havstrømmer, lokale forhold på voksestedet og skjellenes størrelse og levesett kan ha betydning, sier NIVA-forsker Amy Lusher.

Metodisk er det fortsatt noe utviklingsarbeid som gjenstår før vi kan bruke resultatene fra blåskjell til å sammenligne plastforurensningen mellom ulike steder, skriver Miljødirektoratet. 


 

Overraskende plast-funn

Mikroplast er plastbiter som er mindre enn fem millimeter. Det blir enten produsert og tilsatt i produkter, oppstår på grunn av slitasje av plastprodukter i bruk, eller når større plastavfall over tid fragmenteres og deles opp i mindre biter i havet.

De fleste partiklene som ble funnet i denne undersøkelsen var fibre, og mesteparten var av semi-syntetisk plast (kjemisk modifisert cellulose). Det overrasket forskerne.

– Vi hadde forventet å finne mer av de "klassiske" plasttypene som polyetylen eller lignende, men dette er et spennende funn som vi må finne ut mer av. Selv om semi-syntetisk plast er basert på naturlige materialer, er det ikke sikkert at det er noe bedre for miljøet, i og med at det er modifisert kraftig fra naturlig cellulose og trolig også brytes sakte ned, sier Amy Lusher i NIVA.


Har samlet 120.000 liter plast i øyrekka

Har vært på gråten flere ganger  

Plastforurensingen i øyrekka går på følelsene løs.