- Jeg er veldig for Sistien

Først da Sistien ble løftet som tema, ble det litt temperatur i budsjettdebatten i Frøya kommunestyre.
Nyheter

I fjor vedtok et samlet kommunestyre å legge inn penger til realisering av en strandsti på Sistranda: Sistien. Ideen om en slik sti er elleve år gammel, lansert gjennom Arkitektgruppen Cubus prosjekt for sentrumsutvikling av Frøyas kommunesenter.

I 2006 presenterte arkitektkontoret Cubus denne skissen for "Sistien" i lokalavisa. 

 

Det er hele tiden vært kritiske stemmer til å gjennomføre en slik sti. Men først da regulering og prosjektering kom i gang, ble det klart at heller ikke alle politikerne som hadde vært med på å bevilge pengene, var så begeistret for Sistien. Hitra-Frøyas rundspørring til alle lokalpartiene viste dette.

Den siste måneden har flere stemmer stått fram om at prosjektet må stoppes, og ett argument har gått igjen hos flere: hvorfor bruke penger på en sti langs fjære på Sistranda når man ikke har gangsti på utsatte strekninger langs fylkesveien, som f.eks gjennom Nesset.


 

Disse gang- og sykkelveiene er fylkeskommunens ansvar, og kommunen ikke vil ha lov til å legge ut penger til å bygge dem, før fylket har dem på sin prioriteringsliste.

Det var da Sistien ble løftet opp som tema, at det ble litt temperatur i en ellers så rolig budsjettdebatt i Frøya kommunestyre. Og nok en gang kom koblingen til mangelen på trygge gangstier langs veiene.


Gang- og sykkelveier foran Sisti

Arvid Hammernes (V) mener det er feil å bruke penger på en strandsti så lenge man ikke har fått gang- og sykkelvei langs de farlige veistrekningene.

 

- Ja, jeg vet det er fylkeskommunen som har ansvar for gang- og sykkelveien. Og jeg vet at det er en annen pengepott. Men vi har uansett et forklaringsproblem når vi skal bygge en strandsti før det er kommet gang og sykkelvei gjennom Nesset, sa Arvid Hammernes (V).

-Opposisjon har vært med å bidra til å sette gang- og sykkelvei opp mot Sistien. Dere vet at fylket må prioritere før vi kan forskottere en gang- og sykkelvei. Vi har aldri sagt nei til å forskottere, hvis vi har fått muligheten til det, sa Kristin Reppe Storø.

Ordfører Berit Flåmo tok tak i det samme.

- Det er viktig at vi satser på Sistien. Det handler om å legge til rette for de svakeste, og det handler om folkehelse. Jeg er veldig for sistien. Men jeg er enig med Hammernes i at kampen for å få gang- og sykkelveier må vi ta. Og det bør også dere som har deres partifolk i regjering. For det skrikes om penger til gang- og sykkelveier flere plasser enn på Frøya.

Opposisjonen foreslo å trekke ut bevilgningene til Sistien fra økonomiplanen, og at man skal ta en avgjørelse på om den skal gjennomføres, når reguleringsplanen er ferdig. Flertallsgruppen ville beholde Sistien i økonomiplanen, men også de var åpne for at man tar en ny vurdering når reguleringen er klar.

- Vi venter til reguleringsplana er ferdig, så får vi vurdere det på nytt da, sa Kristin Reppe Storø.

Også i opposisjonen har Sistien sine forsvarere:

- Jeg mener Sistien er et kjempebra folkehelse-tiltak, sa Knut Arne Strømøy (Sp).


 

I økonomiplanen ligger det inne 2,4 millioner kroner fordelt på årene 2018-20 til gjennomføring av Sistien.