Vil frakte laks i rør fra øyregionen til Paris på en drøy time

Space-X arrangerte en Hyperloop-konkurranse og bygget en testbane for i California i 2015. Foto: Wikimedia.commons.org. 

Hyperloop konsept. Foto: Wikimedia commons.org. 

Nyheter

Adressa.no skriver at Sintef ønsker å forske på mulighet for å frakte laks fra Hitra og Frøya i rør ned til Europa.

- Det er ingen grunn til å være beskjeden. Utviklingen av hyperrask transport går svært raskt, og vi mener at Norge har alle forutsetninger for å være med på dette, sier Thor Myklebust til avisen. Han jobber i SintefDigital som forretningsutvikler og forsker.

Han og kollegene i Sintef mener det er mulig å frakte laks med såkalt Hyperloop-teknologi. Det vil si at kapsler med varer blir sendt i et rør med redusert lufttrykk. Da blir luftmotstanden mindre, og man kan oppnå høyere fart ved bruk av mindre energi. Da kan laks fra øyregionen i teorien transporteres i opp til 1.200 km/t.

- Dette åpner helt nye muligheter for det som vil bli Norges viktigste eksportvare. Er det noe land i verden som er gode på rør, så er det nettopp Norge. Det er logisk at vi utreder mulighetene for å ta i bruk denne kunnskapen om hyperloop-teknologi, sier Terje Kristensen.

I dag er det flere selskaper spom jobber med Hyperloop-tekonologi. Blant de fremste er Virgin Hyperloop One, som har en testbane i Nevada.

Der har Sintef vært på besøk.

- I Nevada og California ble vi klar over at det er den globale eliten av forskere og ingeniører som er involvert i dette arbeidet. Virgin Hyperloop One har opptil 13000 søkere på jobber som de lyser ut. Hit kommer mange av de beste fra Nasa, Space-X, Tesla og Google. Den høye kompetansen blant de ansatte, samt interessen fra investorer, gir oss tro på at hyperloop er mye mer enn en luftig drøm, sier Kristensen til adressa.no.