Ber rådmannen finne ut av personalfløy for lærerne og for brannstasjon

Nyheter

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede alternativer for to større prosjekter, nemlig personalfløy ved Fillan skole og brannstasjonen i Fillan.

Vedtaket fra dagens møte lyder:

"Rådmann bes utrede utbyggings- og renoveringsalternativ for personalfløy ved Fillan skole og alternative løsninger for en tilfredsstillende brannstasjon, slik at det imøtekommer påviste avvik, lovens krav og behovene som må dekkes i minimum et 10-års perspektiv.
Utredningene må ferdigstilles slik at de kommer til politisk behandling og avklaring før budsjettbehandlingen neste høst.
"


Brannvesenet demonstrerer

Full "utrykning" til rådhuset

Brannmannskapene legger frem krav om ny brannstasjon til politikerne i kommunestyret.

 

Arbeidstilsynet gir varsel om pålegg ved brannstasjonen

Arbeidstilsynet gir varsel om pålegg på grunn av en rekke fysiske mangler på brannstasjonen og manglende utdanning av mannskapet.