Får sette opp lagerhall ved turistanlegget

Nyheter

Dolmøy Gjestebrygge, ved Wenche Hoff, har søkt om tillatelse til å oppføring av lagerhall på eiendommen til turistanlegget.

Hallen er på 50 hvadrat, og skal settes opp på område avsatt til parkering i reguleringsplanen for området. Siden tiltaket er 100-metersbeltet til sjøen, må det søkes dispensasjon fra strandsoneloven. Teknisk komite i Hitra har gitt dispensasjon.


Turistene ønsker fullpensjon og hotellstandard

- Hotell har vi ikke ambisjoner om å drive, men vi merker at det er et marked her.