10-årsminnet

Hans og Grete skulle lede kommunen

FRØYA KOMMUNESTYRE I 2007: foran fra venstre (formannskapet): Marit Norborg (H), Arvid Hammernes (V), Ellen Marie Hansen (V), Hans Stølan (Ap), Grete Sørdal (Ap), Halgeir Bremnes (Frp) og Ola Vie (SV). Bak fra venstre: Sveinung Gundersen (Krf), Lars Nordgård (H), Edvin Paulsen (vara - V), Tor Pettersen ( vara - Ap), Jorunn Skarsvåg (Sp), Halgeir Arild Hammer (Ap), Helge Borgen (Ap), Johan G. Foss (V), Malene Paulsen (SV), Olga Rødsjø Johansen (Ap), Trond Gullteig (Frp), Jarl Arthur Dyrvik (Frp), Jan Peder Hansen (Frp), Torbjørn Taraldsen (vara - Ap), Peggy Johansen (Frp) og Vibeke F Sehm (V). (Faste representanter som ikke var tilstede: Per Johansen (V), Rolf Broholm (Ap) og Kristin Reppe Storø (Ap)) 

Nyheter

Høsten 2097 var det kommunestyrevalg, og på Frøya fikk nyvalgt ordfører Hans Stølan med seg partifelle Grete Sørdal som varaordfører.

Konstitueringen  viste at den nybakte ordføreren måtte manøvrere aktivt når flertall skulle sikres for saker.

Frøyas formannskap for de kommende fire årene ble bestående av  Hans Stølan (Ap), Grete Sørdal (Ap), Ola Vie (SV), Halgeir Bremnes (Frp), Marit Norborg (H), Arvid Hammernes (V) og Ellen Marie Hansen (V).

Hans Stølan og Grete Sørdal