Ny nettstasjon ved Kvenværet

Nyheter

Teknisk komite i Hitra har gitt dispensasjon, slik at Trønderenergi Nett kan bygge ny nettstasjon i et område definert til landbruk, natur og friluftsliv i kommuneplanen. Tomta ligger ved Faksvågen i Kvenværet.