Prisøkning på 2,5 prosent, mens noen kommunale tjenester får uendret pris

Kinobilletten vil koste det samme som i fjor, mens de øvrige tjenestene knyttet til Frøya kultur- og kompetansesenter øker med 2,5 prosent 

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok før jul betalingssatsene for 2018. De fleste kommunale tjenestene som det betales egenandel på, får en økning på 2,5 prosent. Dette gjelder blant annet betalingssatsene i barnehage, SFO, skolekantine, kulturskole og utleie i svømmehall, idrettshaller og kulturhus. Det eneste som ikke øker er prisen på kinobillettene.

Også gebyrene på tjenester fra teknisk avdeling, som byggesaker, oppmåling etc, får en økning på 2,5 prosent. Men det blir ingen økning i feieavgifta.