Foreslår felles politiråd for Frøya og Hitra

- Grensen mellom Hitra og Frøya er i stor grad "visket ut" med tanke på ungdommenes ferdsel og aktiviteter

Lensmann Arild Sollie 

Nyheter

Både Frøya og Hitra har egne politiråd, som er et samarbeid mellom kommuneledelsen og det lokale politiet. I tillegg har begge kommunen et såkalt SLT-samarbeid med politiet. Dette går på kriminalitetsforebyggende tiltak.

Lensmann Arild Sollie foreslår nå at de respektive kommunene går sammen og har felles politrådmøter. 

"Kommunene Hitra og Frøya har en begrenset geografisk beliggenhet. Dette medfører blant annet at begge kommuner på flere områder har felles problematikk i forhold til barn og unge.  Vi ser at kommunegrensen mellom Hitra og Frøya i stor grad er "visket ut" med tanke på ungdommenes ferdsel og aktiviteter. Dette medfører at lokal problematikk ikke er begrenset til den enkelte kommune, men er gjeldene for hele øyregionen, skriver lensmannen i et brev til politirådene, ordførerne og rådmennene i de to kommunene

- Jeg ser det som viktig at kommunene Hitra og Frøya har felles strategi og målsetting i forhold til sitt arbeide med barn og unge. Med bakgrunn i dette vurderer jeg det som viktig at det finnes ett bindeledd mellom de to kommunene i forhold til det forebyggende arbeid. Jeg tror ett formelt samarbeid vil preges av større profesjonalitet, mer avklarte forventninger og tydeligere rolleforståelse. ", skriver lensmannen.