Vil avslå motorsportklubbens søknad om pengestøtte

Rådmannen viser til at kommunen ikke har avsatt penger til slike formål
Nyheter

Mandag skal Frøya formannskap behandle NMK Frøyas søknad om pengestøtte i forbindelse med at de har kjøpt tomta hvor motorsportanlegget ligger.


 

I forbindelse med at Salmar kjøpte opp Frøya flyplass, fikk motorsportklubben mulighet til å kjøpe tomta hvor de har etablert sitt anlegg ved flyplassen. NMK Frøya betalte 200.000 kroner. I etterkant har klubben søkt Frøya kommune om de kan støtte klubben ved å ta hele eller deler av kostnadene ved kjøpet.


Nå eier de sin egen innsats

NMK Frøya fikk kjøpe motorsportsenteret da Salmar kjøpte flyplassen

 

Klubben viser til at kommunen har kjøpt arealer til tilsvarende formål, som Frøya storhall, Frøya idrettshall og Frøya Idrettspark.

Rådmannen er innstilt på at kommunen ikke skal gi en slik støtte. Det viser til at kommunen har avsatt midler som støtter idrettslagenes drift, og at det er ulike ordninger som også NMK Frøya har nytt godt av.

"Frøya kommune har ikke tradisjon for å yte tilskudd til erverv av grunn når det gjelder idrettsanlegg i privat eie. Det eneste unntaket er ved Frøya Idrettspark, men begrunnelsen her er at dette anlegget er en naturlig del av uteområdet til Nabeita oppvekstsenter.

Frøya kommune har ikke avsatt midler i budsjett til denne type tiltak," står det i saksframlegget.


Får en halv million til nytt klubbhus

- En stolt og ydmyk og rørt styreleder, må æ sei