Økte utlånene med 12 prosent på ett år

Sparebank 1 Midt-Norge melder om høy vekst i antallet kunder på øyene.

Fra venstre: avdelingsleder Eskil Wahl i Eiendomsmegler 1, Bedriftsrådgiver Bjørg Rabben og banksjef Anders Gåsø. 

Nyheter

- At kundene velger lokalbanken i øyregionen, bidrar til solid bankdrift og godt resultat i 2017. Lokalbanken kan notere seg vekst på samtlige områder i øyregionen, forteller Sparebank 1 Midt-Norge i en pressemelding.

Det at regionen går godt viser seg også i resultatene til lokalbanken på Hitra og Frøya. Lokalbanken økte utlån til privatkunder med 12% de siste 12 månedene.

"Dette er betydelig høyere enn generell markedsvekst. Utlån til næringskunder økte hele 26% i 2017, hvor veksten kommer fra små og mellomstore bedrifter. I løpet av året i fjor økte de med 240 personkunder og 20 bedriftskunder."

- Jeg er ydmyk over at så mange av innbyggerne i øyregionen ønsker å benytte seg av lokalbanken. Så blir man stolt over å kunne gå på jobb hver dag med en slik dyktig og likandes gjeng, som jeg møter på kontoret. Vi jobber hver dag for å bli dyktigere og setter stor pris på hver og en av kundene våre.  Vi i lokalbanken er ydmyke for at hele 260 nye kunder har valgt å benytte seg av banken, samt at det er vekst både innenfor utlån, forsikring og spareprodukter. Det går godt i regionen og vi merker ikke noe til nedturen som man ser i andre deler av landet, sier banksjef Anders Gåsø.

Stabilt boligmarked

Lokalbankens eiendomsavdeling, Eiendomsmegler 1, kan også rapportere om et balansert boligmarked i øyregionen. 

- Vi ligger stabilt på en markedsandel på 70 prosent, og markedet kjennetegnes av stabile priser og forholdsvis høy omløpshastighet. Vi har hatt bra besøk på visningene nå på nyåret, og merker lite til de svingningene som har vært andre steder i landet, sier avdelingsleder Eskil Wahl.

-Vi har meget god kjennskap til eiendommene som er ute i markedet på Hitra og Frøya. Med den store markedsandelen, er vi i kontakt med stort sett alle som er på utkikk etter bolig eller som tenker å selge. Dette gir oss et konkurransefortrinn. Det å være en del av finansvarehuset SpareBank 1, gjør at kundene får hjelp til alt når de kommer til oss, noe som kundene er veldig positive til, sier Eskil Wahl.

- Styrket markedsposisjon

Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SMN viser at havbruk bidrar til en eventyrlig vekst i næringslivet i øyregionen. Banken øker utlånene til næringskunder med over 26% og hele 20 nye kunder er på kundelisten i gjennom året 2017.

- Det at man har noen store aktører i regionen, bidrar også til stor vekst i «spinn off» virksomhet. Når det går godt i regionen, gjør vi også det godt. Vi er på en måte avhengig av hverandre for å skape den eventyrlige utviklingen vi har sett det siste året, sier bedriftsrådgiver Bjørg Rabben. 

- Jeg er meget fornøyd med resultatet for 2017, og vi har styrket vår posisjon som ledende bank i øyregionen. Vi har hatt lokalkontor på Hitra og Frøya i over 100 år. Den fortsatt høye veksten dokumenterer at konseptet med lokal rådgivning i kombinasjon med gode digitale løsninger er noe folk ønsker å benytte seg av. I fjor gjennomførte vi over 2300 rådgivningssamtaler med kundene våre i øyregionen, sier bedriftsrådgiver Bjørg Rabben.

-Bygger lokalsamfunn og satser på barn og unge

Nærmere tusen prosjekter i Trøndelag og på Nordvestlandet mottok støtte fra SpareBank 1 SMN i 2017. I forbindelse med offentliggjøringen av foreløpig årsregnskap for 2017, foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 70 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner kroner fra året før.

- Det å jobbe i et finansvarehus hvor man vet at når bedriften går godt gis også en større andel av resultatet tilbake til lokalmiljøet. Det gir arbeidsoppgavene mening, man gleder seg til å gå på jobb og føler at man utgjør en forskjell, sier banksjef Anders Gåsø.