Får bygge koje ved vannet

Nyheter

Alf Strømsvik, Sandstad, har søkt om å få sette opp ei koje på sin eiendom ved Terningsvatnet. Administrasjonen i Hitra kommune var innstilt på å si nei til tiltaket, blant annet med henvisning til at dette bidrar til å spre tiltak og bygg i et ellers uberørt områderundt Terningsvatnet.

Politikeren i teknisk komite så det annerledes, og vedtok å gi dispensajonene som skulle til, og oppgir som særlig grunn at tiltaket virker positivt for friluftsliv og friluftsaktiviteter.

Komiteen legger inn en betingelse: "Det er gjort funn av den sårbare arten elvemusling i Sagelva. Derfor trekkes koja lengst mulig bort fra elveutløpet."