Klargjør utvidelse av gravplassen

Faksimile fra reguleringsplan 

faksimile fra saksframlegg 

Nyheter

Hovedgravplassen til den østlige og mest folketette delen av Frøya, Nordhammarvika, er så godt som full.


Gravplassen er nesten full

Utreder om man kan bruke annet gravplass til gravlegginger, der ønsket egentlig er Nordhammarvika

 

Nå er reguleringsplanen for utvidelse av gravplassen klar, og hovedutvalg for forvaltning skal i neste uke avgjøre om den skal legges ut til offentlig høring. Det legges opp til at hovedutvidelsen kommer østover i retning fylkesvei 714.

Hele reguleringsplanen dekker et område på 50 mål, men nær halvparten av dette området er vernet område. Det ligger en gravrøys fra jernalderen like vest for dagens gravplass, og det er gjort nye arkeologiske undersøkelser nå. Resultatene fra den setter grense for hvordan plassen kan utvides.

faksimile fra saksframlegg 

 

Det legges opp til at totalarealet for kistegraver, urnelunder og minnelund, med tilhørende veisystem, på nært 25 mål. I tillegg kommer parkeringsområde på 2,1 mål.