Har du planer for eiendommen - nå bør du si fra

Området Beinskardet/Bekken ble regulert til boliger for få år siden.  

Nyheter

Et stort tema på Frøya det siste året har vært store utbygginger og utbyggingsplaner, i konflikt med det som av flere beskrives som kommunens utdaterte planverk. Helt nylig gjorde Frøya formannskap to unntak fra sin overordnede plan, og tillater Coop Hamarvik og Frøy Eiendom å regulere til butikk og boliger på områder som i kommunens overordna plan er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.

Nå skal den overordna arealplanen revideres, og kommunen går ut og inviterer til innspill. Dette går på mulig endringer av arealformål. Kommunen presiserer at dette er en overordnet plan.

"Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer."