Oppsummerer status for flyktninger siste halvår

Jarle Slenes oppsummerer status for flyktninger siste halvår.
Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) har ikke spurt Hitra kommune om å ta i mot flyktninger for 2018. Det skriver Svein Jarle Slenes, leder i voksenopplæring og flyktningetjeneste, i sin oppdaterte status for flyktninger.

I desember 2017 ble det bosatt to familier i Fillan med til sammen fire voksne flyktninger og seks barn fra Syria. En person fra Eritrea fikk også bolig i Fillan.

Barna i skolealder startet i skolen i januar. Barn som skal starte på skolen i høst ble gitt barnehageplass.

Manglende barnehageplass i Fillan fører som tidligere til at det må ordnes med transport til andre barnehager i kommunen, skriver Slenes.

Av de 52 flyktningene over 18 år som har fått bo på Hitra siden 2009, er 14 i arbeid, 16 går grunnskole og andre til i introduksjonsprogrammet for flyktninger, tre er i NAV-tiltak, fem er i fødselspermisjon fra introduksjonsprogrammet, sju går videregående skole, fire er ikke i tiltak men følges opp av NAV og to venter på oppstart i introduksjonsprogrammet.


Flyktningetjenesten må kjøre barn til barnehagen

Flyktninger har ikke mulighet til å kjøre barna til barnehager utenfor Fillan.