Folkemøter om arealplan

Kun ett tidspunkt i løpet av uka at øyrekka kan møtes

Kommuneplanlegger Kristin Strømskag  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Frøya kommune skal revidere sin overordnede arealplan. I den forbindelse skal det holdes folkemøter i de ulike valgkretsene. For øyrekkas del har det vist seg vanskelig å finne møtetid og møtested som gjør det mulig at folk fra både sørværene og Froan kan delta. Kommuneplanlegger Kristin Strømskag forteller at man i samråd med øyrådets leder har funnet ut at møtet på holdes på Dyrøya torsdag 22. mars.

- Torsdag ettermiddag er eneste tidspunkt det er mulig å samle folk fra både sør- og nordværene. Og møtet blir på Dyrøya, hvor også øyrådet bruker å møtes, fortalte Strømskag til formannskapet da hun orienterte om arbeidet med arealplanen.

Kommunen har nå etablert en egen lenke på sine hjemmesider for arealplanen. Der kan folk også legge inn sine innspill.

Folkemøtene blir arrangert slik:

Tirsdag 27/2 : Nabeita krets på Nabeita oppvekstsenter

Tirsdag 6/3 : Nordskag krets på Nordskag oppvekstsenter

Tirsdag 13/3 : Nesset krets på Nesset grendahus

Torsdag 22/3 Dyrøya og Øyrekka kretser på Dyrøy oppvekstsenter