Berge rederi kjøper tomt på Kuøya

Hjemmebase: Bildet viser omtrentlig tomtegrense for Berge rederis hjemmebase. 

Nyheter

Formannskapet behandlet onsdag avtale om kjøp av næringsareal på Kuøya, mellom Hitra kommune og Berge-Eiendom AS.

Her forteller Magne Berge i Berge rederi hvorfor de ønsker å kjøpe tomta:


Berge Rederi vil ha hjemmebase på Kuøya

Samler all lagerkapasitet på én plass

 

Formannskapets tilrådning til kommunestyret er at kommunen godkjenner avtalen.

Berge-Eiendom vil bruke det 5,4 mål store området nord for HitraMat til hjemmebase for Berge Rederi, der de vil bygge et mindre lagerbygg og en flytebrygge. Rederiet har behov for å frakte last og forsyninger ut til sine fraktbåter når de passerer Hitra.


Berge Rederi flagger hjem flere skip

Berge Rederi flagger hjem flere skip etter endring i flagg-reglene.

 

I dag lagrer rederiet utstyret på flere plasser i Knarrlagsundet, som ikke egner seg til formålet.

Prisen for tomta er satt til 580.500 kroner.