Får en skjenkeprikk på nyrestauranten

Fra åpningen av skybaren   Foto: Krzysztof Zboralski

Nyheter

Hotell Frøya ligger an til å få en skrape for skjenkinga i den nye skybaren Søvest. I følge saksframlegg til forvaltningsutvalget i Frøya kommune er kommunen gjort kjent med at det er skjenket i et område det ikke er gitt bevilling for. Det er ikke vedlagt noen skjenkerapport.

Administrasjonen foreslår at hotellet tildeles en prikk for brudd på skjenkebestemmelsene.

I samme møte skal forvaltningsutvalget behandle sak om utvidelse av skjenkearealene til Hotell Frøya. Administrasjonen innstiller på at dette skal innvilges.


Festivalarrangører på Hitra og Frøya fortviler over kontroll-regimet

- Leser skjenkeloven som djevelen leser bibelen

Kraftig frustrasjon over hvordan skjenkekontrollen praktiseres. Og rapporter beskrives som "utdrag fra kriminalfortellinger"