Overtar som leder av brukerrådet

Heidi Taraldsen 

Nyheter

Steinar Siversten ble i januar fritatt fra sitt verv som leder og medlem i Frøya kommunale brukerråd. Ole Håkon Karlsen ble valgt inn  som nytt fast medlem. Rådet har nå konstituert seg på nytt, og ny leder er Heidi Taraldsen.

Det kommunale brukerrådet er valgt fra interesseorganisasjonene til folk med nedsatt funksjonsevne, og skal gi uttalelser i politiske saker som kan berøre disse gruppene.