Lokal ull får toppscore

Råvaren som kan brukes ved oljeutslipp, til rens og gjødsel og til brannhemmende tepper

Det hadde virkelig vært moro om villsau-ulla kunne vært bedre utnyttet, og ikke minst om det kunne vært gjort lokalt, sier Lise Hauge

Lise Hauge er filtmaker, og snakker seg gjerne varm om vilsau-ullas egenskaper. 

Nyheter

Lørdag fikk medlemmene i det lokale villsaulaget informasjon om villsauhold av lederen i Norsk villsaulag, og om verdien av ulla, av filtmaker Lise Hauge. I følge Hauge er ulla fra de lokale villsauene av topp klasse.