- Vi må bare prøve å få gjort noe

Frøya kommune tar tak for å løse parkeringsproblemene på Dyrøya.

Arkivfoto fra byggingen av dagens parkeringsplass - som umiddelbart viste seg å bli for liten til behovet i sesongene 

Nyheter

Både fergesambandet til øyrekka, og veien som fører fram til fergeleiet på Dyrøya, er Trøndelag fylkeskommunes ansvar. Likevel velger Frøya kommune nå å starte et prosjekt som skal løse parkeringsproblemene på Dyrøya.


Tre ganger så mange biler som parkeringsplasser

Vil gjøre noe med parkeringsproblemene på Dyrøya.


Som Hitra-Frøya fortalte i forrige uke, har rådmannen gjort en vurdering at man ikke lenger kun kan kreve at fylkeskommunen skal ordne opp.

"Rådmannen vurderer at til tross for at parkeringsutfordringer ved Dyrøy fergeleie helt og holdent er Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar, så er det allikevel Frøyas innbyggere som får belastningen. Dette er en belastning både knyttet til trafikkavvikling og trafikksikkerhet".

Frøya formannskap sa tirsdag enstemmig ja til at kommunen starter et forprosjekt som innebærer reguleringsendring til utvidelese av parkeringsplassen, forberedelse av grunnerverv og utforming av anbudsdokumenter. Det skal forhandles med fylkeskommunen om å ta et speiselag for å få bygget en stor nok parkeringsplass.

- Vi går for dette. Vi må bare prøve å få gjort noe. Det er uholdbart sånn som det er, sier ordfører Berit Flåmo.

Hun vedgår at vedtaket er en erkjennelse av at fylkeskommunen ikke kommer til å ta det fulle ansvaret for å få ordnet opp.

- Det er det. Men samtidig som vet vi at det med å ha alt i orden, med f.eks reguleringsplaner, er en viktig faktor for i hele tatt å komme inn på prioriteringslistene til fylkeskommunen. Vi må bare ta de grepene vi kan, sier frøyaordfører Berit Flåmo.