Bygde vei uten tillatelse. Nabo mener han heller ikke bør få bygge naust

Foto: Hitra kommune 

Nyheter

Lokalavisa fortalte i januar om en tiltakshaver på Dolmøya som hadde gjort en rekke tiltak i strandsonen uten å søke om det på forhånd. Teknisk komite ga pålegg om å tilbakeføre en anlagt vei, parkeringsplass og ei steinfylling til slik det var før - til naturlig terreng.