Vil ha felles-kommunal plan mot plastforsøpling

Nyheter

Naturvernforbundet på Hitra og Frøya har sammen med Naturvernforbundet i Orkla-regionen tatt et intiativ overfor kommunene i Orkdalsregionen (inkludert Hitra og Frøya) om at de bør gå sammen i arbeidet mot plastforsøpling. Det foreslås at det utarbeides en felles og forpliktende plan for regionen, med målsetting å redusere utslipp av plastsøppel til havet.

"Livet i havet er sterkt negativt påverka av plastsøppel, og innan 2050 kan det vera meir plast enn fisk i havet. Vi hugsar alle kvalen som døydde etter å ha fylt magen med plastsøppel. Dette er dramatisk, og krev at vi alle er med på tiltak for å stanse plastsøppelet i å nå havet, og i tillegg går saman om å plukke strendene fri for plast. Plastsøppelet vil med tida bli delt opp/ slitt til smådelar, sokalla mikroplast, som er like skadeleg som synleg plast. Det er difor også viktig å fjerne plast som ligg langs strendene, langs vegane og elles i naturen, for den vil med tida løysast opp i småbitar som finn vegen til havet", skriver Naturvernforbundet, som viser til at det er mange ulike kilder til forsøplingen.