- Dette må være en glipp fra Atb

Ordfører Berit Flåmo kan ikke skjønne at det viktige morgenanløpet er tatt bort.
Nyheter

Lokalavisa forteller i dag (i papir/pluss) om reaksjonene fra Sula etter at nye båt- og fergeruter trådte i kraft denne uke.


- Hele ruteopplegget er en skandale

Uten forvarsel innførte Atb denne uka ei rute som for Sula Rorbuer kan få særs alvorlige konsekvenser.


Med den nye ruta har man tatt bort muligheten til å reise med bil fra Sula på morgenen. I sommerruta fra i fjor gikk "Vetlefjord" innom både Sula havn og fergeleiet på Lomsøya. Det å ha denne muligheten til å komme seg av Sula med bil på morgenen har vært essesiell for turistnæringa, og da spesielt for Sula rorbuer.

Rutedirektør i Atb, Harald Storrønning, svarte lokalavisa med at denne ruta er uendret i forhold til sommerruta fra i fjor.

Da vi påpekte at det ikke stemmer, ga han en forklaring knyttet opp til at anløpet på Lomsøya skapte problemer for reisende fra Bogøya. Hitra-Frøya har i etterkant mottatt en beklagelse på denne forklaringen - at den var basert på feil informasjon.

Men vi har så langt ikke mottatt noen ny forklaring på hvorfor morgenanløpet til Lomsøya er strøket fra ruta.

Ordfører Berit Flåmo kan ikke skjønne at Atb bevisst har tatt bort dette anløpet.

- Her må det ha skjedd en glipp. Dette med å ha en morgenavgang for bil fra Sula har vært understreket som så viktig for turistnæringa, og det har vært tema i møtene vi har hatt med Atb, sier ordføreren, som også er leder for trafikkrådet i Frøya.

-Og Atb har vist forståelse for dette. Derfor kan jeg ikke skjønne at dette er gjort. Det må være en glipp, sier ordfører Berit Flåmo.