Scorer fortsatt svært høyt innen pleie- og omsorg

Slik gjør øyregionen det på Kommunebarometeret 2018

Foreløpige tall fra Kommunebarometeret i 2018 viser at Hitra kommune fortsatt scorer svært høyt innen pleie- og omsorg. Men innen sektoren grunnskole er øykommunene i nedre sjikte. (Illustasjonsbilde). 

Nyheter

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres landets kommuner etter 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Målingen baserer seg på offentlig tilgjengelige data.