En av landets fremste skoleforskere kommer til Frøya

Thomas Nordahl  Foto: Høyskolen i Innlandet

Nyheter

Thomas Nordahl er en av landets fremste skoleforskere, og har blant annet ledet ekspertutvalget som nettopp la fram sin rapport om spesialundervisningen i Norge, der de foreslår at PP-tjenestene legges ned.

Men når han kommer til Frøya tirsdag 24 april, er det spesielt samarbeid mellom hjem og skole han vil snakke om. Han vil da delta på et stor-foreldremmøte for alle med barn i grunnskolen.

- Det er ingen tvil om at det gode samarbeide skole – heim har stor betydning for å ta ut den enkelte elevs potensiale hva gjelder blant annet læringsutbytte. Derfor er det viktig at så mange som mulig har anledning til å møte for å høre om dette tema, sier oppvekstsjef i Frøya kommune, Roger Antonsen.   ​