Satser på vann og fiber i samme utbygging

Sigrid Helene Hansen og de andre innbyggerne i Tranvikan-området har lenge kjempet for å kunne få rent vann i rørene. 

Nyheter

- Dette er en milepæl for oss i bygda vår, sier leder og medlem i Tranvik vannlag SA Sigrid Helene Hanssen. Vannlaget utlyser nå anbudskonkurranse på en vannlednings-trase fra Kaldkløvan i vest, via Tranvikan og til Ulværet i øst. Lengden på traseen er ca. 9000 meter. Det skal også etableres stikkledninger til de deler av bebyggelsen som ikke har eksisterende ledningsnett som kan tilknyttes.


Folk i Tranvikan samles for å diskutere vann-nyheten

- Folk er tørste på rent vann. Det er nesten for godt til å være sant

 

- Nå krysser vi alt vi har for at denne konkurransen ender i en pris som lar oss gjennomføre dette innenfor våre økonomiske rammer. Jeg har også hatt meget positive samtaler med Sodvin Energi og Fiber - som forteller meg at de er i startgropa for utbygging av fiber i vårt område. Derfor velger vi også å hente inn pris på legging av fiberrør i grøfta slik at dette kan bestilles i samme prosjekt om det lar seg finansieres innen våre rammer. Kanskje har vi både rent vann, nettverk med kapasitet og muligheter for Canal Digital tv via fiber før året er omme, sier hun entusiastisk. Målet og håpet er å kunne skåle i rent vann innen nyttårsaften.


Disse karene vil ta opp konkurransen med Telenor om å bygge fiber til Hitra-boliger

Sodvin AS bygger ut fiber til Fillan hvis mange nok er med.