Tidligere rusmisbruker vil ha en rus-prat med ungdom og voksne øyværinger

Jan Dørun reiser for Maritastiftelsen og snakker med unge og voksne om rusavhengighet.  Foto: Maritastiftelsen

Eldbjørg Broholm 

Nyheter

Jan Dørun er tidligere rusmisbruker. I dag reiser han rundt for Maritastiftelsen med forebyggende arbeid innen rus. Han har mange års erfraing med å snakke med ungdommer og voksne.

Fredag kveld kommer Dørun til Hitra nærmiljøsenter i Fillan, der årets konfirmanter har tema-kveld. Men samlinga er åpen også for andre ungdommer og foreldre. Det forteller Eldbjørg Broholm. Hun mener det er viktig at også voksne setter seg ned for å prate om denne problematikken.

- Hittersamfunnet er i utvikling. Våre ungdommer er under press. Rus-problemer er ikke bare noe som hører byene til, sier Broholm.

- Det er viktig at vi som foreldre er PÅ og at vi tør diskutere rus og grenser med ungdommene. Jeg håper mange foreldre kan ta med seg ungdommene sine og komme for å ta en prat, sier Broholm om temakvelden, som åpner for alle klokka 18.

Arrangementet er tilrettelagt av Hitra kirkelige fellesråd ved ungdomsklubben, samt Hitra frivilligsentral, og er en temadag for årets konfirmanter og deres foreldre. Men det er altså åpent for andre ungdom og voksne.

Dørun skal prate om sine erfaringer og hvordan han kom seg ut av rus-avhengigheten. Det blir enkel servering og underholdning fra ungdommene, før man kan sette seg rundt bordene for å samtale om temaet.